Ημερίδα γνωριμίας με την P&G για φοιτητές πολυτεχνικών σχολών.