ΠΜΣ Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές ακαδ. έτος (2019-2020)