12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. (1-3/11/2019)