Πρόσκληση σε ημερίδα για τη Βιωσιμότητα στη Διαχείριση Νερού στον Τομέα του Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου CASTWATER την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, 09:00 π.μ.