Προκήρυξη επιλογής επτά (7) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ»