Προκήρυξη επιλογής τριών (3) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΣΠΥΡ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ»