1 Θέση εργασίας για Χημικό ή Χημικό Μηχανικό στην εταιρία Isomat