Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ»