15 Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Αριστείας Κοίος