Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020