Ζητείται πτυχιούχος Γεωπόνος για μόνιμη απασχόληση