2 θέσεις εργασίας στην Intelligent Company στον Βόλο