Ζητούνται: ιατροί, διοικητικοί στην Κεντρική Κλινική Αθηνών