ΠΜΣ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ" - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-20