1 θέση εργασίας για προγραμματιστή στην Θεσσαλονίκη.