Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:«Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»