Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»