Θέσεις ερευνητών σε εσωτερικά ερευνητικά έργα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου