Υπεύθυνος-η Τομέα Learning & Development στη Θεσσαλονίκη