Ετήσιος διαγωνισμός επιστημονικών μελετών Βασιλικής Ακαδημίας Υπερπόντιων Επιστημών Βελγίου