ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 / INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE