ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΚΥ : Η πολιτιστική κληρονομιά στη Μεσογειακή Ευρώπη: Μια διαχρονική συνάντηση πολιτισμών, 12/10/2018