Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων_Αθήνα: 3 & 4 Νοεμβρίου 2018