Ημερίδα Ορολογίας (Διοργανωτές: ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ21, ΕΔΟ)