ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών