Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. "Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη" (ΣΜΗΝ)