Προκήρυξη του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία. Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση