1) Στέλεχος Ανάπτυξης & Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2) Στέλεχος Ανάπτυξης & Υποβολής Ευρωπαϊκών Προτάσεων (εξωτερική συνεργασία)