«Βραβείο John Dystel για την έρευνα στη σκλήρυνση κατά πλάκας»