Θέση PhD με υποτροφία – Civil Engineering, University of Nottingham