Προκήρυξη ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών "Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών"