ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 40 ΘΕΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ 2018-19, ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ