Ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη του Δι-Ιδρυματικου ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων"