Π.Μ.Σ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον