Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου