Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Έρευνα στην Ιαπωνία, 15/5/2018