"Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη σε Παίγνια" (Θέση Μεταπτυχιακού Φοιτητή)