Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έκθεση Εικαστικών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών