2 προκηρύξεις υποτροφιών για ερευνητές για το έτος 2019-2020