Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Έρευνα στη Γερμανία, 13/3/2018