Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Φαρμακευτικής