Προκήρυξη επιλογής οκτώ (8) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ.έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"