Πρόσκληση του Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη"