Υποτροφίες αριστείας για αλλοδαπούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Γαλλία