Θέση για πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμιο της Πολωνίας