Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Έρευνα στη Γαλλία , 6/12/2017