Μεταπτυχιακή υποτροφία του Εργαστηρίου Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών