Χορήγηση Υποτροφίας "Αθανασίου Σωτηρούδα" 2017-2018