Χορήγηση Υποτροφιών Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2017-2018